Ffurflen Rhoi Gwybod am Orsaf Radio Anghyfreithlon - Darlledwyr - Ymyriant a achosir gan ddarlledwyr anghyfreithlon | Ofcom
Adran 1 o 2

Ffurflen Rhoi Gwybod am Orsaf Radio Anghyfreithlon - Darlledwyr - Ymyriant a achosir gan ddarlledwyr anghyfreithlon | Ofcom

Rhaid llenwi’r meysydd â *.

Sylwer:

Pan fyddwch wedi cwblhau'r ffurflen, byddwch yn cael cyfeirnod dros yr e-bost - cadwch hwn mewn man diogel rhag ofn y bydd angen i chi gysylltu â ni eto.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer darlledwyr i roi gwybod am ymyrraeth a achosir gan ddarlledwr anghyfreithlon (Môr-ladron)

Ffurflen Rhoi Gwybod am Orsaf Radio Anghyfreithlon - Gwrandawyr - Ymyriant a achosir gan ddarlledwyr anghyfreithlon

Ffurflen Rhoi Gwybod am Orsaf Radio Anghyfreithlon

Rhowch fanylion cyswllt cywir i ni os gwelwch yn dda. Byddwn yn defnyddio’r manylion a ddarparwch i ddiweddaru unrhyw wybodaeth gyswllt sydd gennym eisoes ar eich cyfer.

Eich manylion chi

Eich gorsaf radio

Mae'r orsaf ymyrryd

Arall

Dylech dderbyn cadarnhad dros yr e-bost ynghyd â chyfeirnod.

Fel arfer, mae cadarnhad dros yr e-bost yn cael ei anfon o fewn 20 munud i gyflwyno, heblaw am ddydd Gwener ac ar benwythnos.

Bydd aelod o staff Ofcom yn cysylltu â chi mewn perthynas â'r achos ymyriant hwn.

Diogelu data

“Mae angen yr wybodaeth hon arnom er mwyn cyflawni ein dyletswyddau i ddiogelu a rheoli’r sbectrwm radio o dan Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr 2006. Edrychwch ar Ddatganiad Preifatrwydd Cyffredinol Ofcom www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/foi-dp/general-privacy-statement i gael rhagor o wybodaeth am sut mae Ofcom yn delio â’ch gwybodaeth bersonol a’ch hawliau cyfatebol”.

Darllenwch y canlynol yn ofalus.

Telerau ac amodau

Gall Ofcom ymchwilio i’r ymyriant y mae eich system radio wedi’i brofi dan ein telerau taliadau masnachol.

Dyma'r telerau: os canfyddwn fod y broblem yn deillio o’ch system radio chi neu o rywbeth sydd yn ein barn ni o dan eich rheolaeth chi neu reolaeth y defnyddiwr, yna byddwn yn codi tâl o £92.14 + TAW am bob awr person a ddefnyddiwyd yn ystod yr ymchwiliad.

Os yw ffynhonnell y broblem yn un allanol ni fydd tâl.

Rydym hefyd angen enw a chyfeiriad llawn eich sefydliad ar gyfer ein cofnodion a’r cyfeiriad cywir ar gyfer unrhyw filiau a all ddeillio o’r ymchwiliad os yw’n wahanol.

Atal sbam

I helpu i atal sbam, a wnewch chi gadarnhau nad ydych yn robot..