Ymholiad EMF Cyffredinol

Ymholiad EMF Cyffredinol

Rhaid llenwi’r meysydd â *.

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ofyn cwestiynau cyffredinol am y newidiadau arfaethedig. Cofiwch wirio ein cwestiynau cyffredin yn gyntaf, gan fod yr ateb o bosib wedi'i roi yno.

Os dymunwch gyflwyno cynrychiolaeth ffurfiol ynglŷn ag amrywio eich trwydded, defnyddiwch y ffurflen hon a nodwch hynny gan ddefnyddio'r blwch ticio a ddarperir. Noder nad ydym yn ceisio barn am y polisi cyffredinol sydd wedi bod yn destun dau ymgynghoriad, ond cynrychiolaethau penodol mewn perthynas â'ch trwydded chi.

Gallwch weld manylion llawn yr amseriadau ar gyfer gwneud cynrychiolaethau yn yr Hysbysiad Cyffredinol

Cynrychiolaeth Ffurfiol

Ydych chi'n defnyddio'r ffurflen hon i wneud cynrychiolaeth ffurfiol yn erbyn y newidiadau arfaethedig i'ch trwydded ac yn gwneud y gynrychiolaeth hon o fewn yr amserlen a ddisgrifir yn yr Hysbysiad Cyffredinol (www.ofcom.org.uk/cymru/emf) Ydych chi'n defnyddio'r ffurflen hon i wneud cynrychiolaeth ffurfiol yn erbyn y newidiadau arfaethedig i'ch trwydded ac yn gwneud y gynrychiolaeth hon o fewn yr amserlen a ddisgrifir yn yr Hysbysiad Cyffredinol (<a href = "https://www.ofcom.org.uk/cymru/emf" target="blank">www.ofcom.org.uk/cymru/emf</a>)

Eich manylion chi

Eich trwydded

Eich ymholiad

Atodiad

Atodiad

Os ydych chi'n anfon atodiad atom fel ffurflen gais neu ddogfen arall, atodwch hi i'r ffurflen.

Ar ôl i chi atodi eich dogfennau i gyd, gwiriwch eich bod wedi cwblhau pob maes yn gywir cyn clicio Cyflwyno.

Diogelu data

Rydym yn defnyddio'r wybodaeth rydych yn ei darparu i ni i ymgymryd â'n dyletswyddau ymdrin â chwynion a'u datrys o dan Ddeddf Telegraffiaeth Ddiwifr 2006.

Ni fyddwn yn cadw eich data personol am fwy na sydd ei angen ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau.

Edrychwch ar Datganiad Preifatrwydd Cyffredinol i gael rhagor o wybodaeth am sut mae Ofcom yn delio â´ch gwybodaeth bersonol a’ch hawliau cyfatebol.

Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn ei datgelu i drydydd partïon ac eithrio pan fydd yn rhaid inni wneud hynny drwy gyfraith neu pan fydd angen i ni wneud hynny i ystyried eich cwyn.

Atal sbam

I helpu i atal sbam, a wnewch chi gadarnhau nad ydych yn robot..