Adran 1 o 2

Ffurflen Gais Rhyddid Gwybodaeth

Rhaid llenwi’r meysydd â *.

Eich manylion chi

Diogelu data

Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn ei datgelu i drydydd partïon ac eithrio pan fydd yn rhaid inni wneud hynny drwy gyfraith neu pan fydd angen i ni wneud hynny i ystyried eich cais. Edrychwch ar Datganiad Preifatrwydd Cyffredinol llawn i gael rhagor o wybodaeth.

Eich cais

Ydych chi wedi edrych ar wefan Ofcom i gael y wybodaeth y gofynnir amdani?

Efallai y bydd yn rhaid talu costau llungopïo a phostio.