Cwynion darlledu | Ofcom
Adran 1 o 2

Cwynion darlledu | Ofcom

Os ydych chi’n poeni am rywbeth y gwnaethoch ei glywed ar y radio neu ei weld ar y teledu ac am gwyno am y mater, defnyddiwch y ffurflen hon.Rhaid llenwi’r meysydd â *.

Darllenwch y cyfarwyddiadau hyn yn ofalus cyn cyflwyno’r wybodaeth i Ofcom.

Os ydych chi eisiau cwyno am raglen y gwnaethoch ei gwylio ar wasanaeth fideo ar alwad, peidiwch â defnyddio'r ffurflen hon. Darllenwch ein canllawiau i gael gwybod â phwy y dylech gysylltu.

Os ydych chi eisiau cwyno am hysbysebu ar sianel deledu, gorsaf radio neu wasanaeth ar-alwad, dylech gysylltu â'r Awdurdod Safonau Hysbysebu.

Mae hon yn ffurflen ddiogel gan ddefnyddio SSL. Ni fyddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth at ddibenion marchnata, nac yn ei gwerthu i eraill.

Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn ei datgelu i drydydd partïon ac eithrio pan fydd yn rhaid inni wneud hynny drwy gyfraith neu pan fydd angen i ni wneud hynny i ystyried eich cwyn.

Edrychwch ar Datganiad Preifatrwydd Cyffredinol i gael rhagor o wybodaeth am sut mae Ofcom yn delio â´ch gwybodaeth bersonol a’ch hawliau cyfatebol.

Manylion y rhaglen

Eich cwyn

Eich manylion chi

Diogelu data

Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi er mwyn i ni allu cyflawni ein dyletswyddau i ddelio â chwynion a’u datrys o dan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003.

Ni fyddwn yn cadw eich data personol am fwy na sydd ei angen ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau.

Edrychwch ar Datganiad Preifatrwydd Cyffredinol i gael rhagor o wybodaeth am sut mae Ofcom yn delio â´ch gwybodaeth bersonol a’ch hawliau cyfatebol.

Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn ei datgelu i drydydd partïon ac eithrio pan fydd yn rhaid inni wneud hynny drwy gyfraith neu pan fydd angen i ni wneud hynny i ystyried eich cwyn.

Atal sbam

I helpu i atal sbam, a wnewch chi gadarnhau nad ydych yn robot..