Adran 1 o 2

Rwyf eisiau cwyno am slamio/camwerthu | Ofcom

Rhaid llenwi’r meysydd â *.

Eich manylion chi

Diogelu data

Drwy weithredu yn ein rôl fel rheoleiddiwr cyfathrebiadau’r DU, mae Ofcom yn defnyddio eich data personol i reoleiddio’r marchnadoedd cyfathrebu ac i hyrwyddo diddordebau dinasyddion a defnyddwyr. Er enghraifft, gallai eich data gael ei ddefnyddio i archwilio materion cydymffurfio, monitro ymddygiad gwael neu gyfrannu at benderfyniadau polisi’r dyfodol. Darllenwch Ddatganiad Preifatrwydd Cyffredinol Ofcom: https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/foi-dp/general-privacy-statement am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut mae Ofcom yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol a’ch hawliau cysylltiedig.

Eich cwyn


(Maximum characters:1500)
You have characters left.

Atal sbam

I helpu i atal sbam, a wnewch chi gadarnhau nad ydych yn robot..