Adran 1 o 3

Cwynion y BBC: cynnydd neu amgylchiadau eithriadol

Rydych chi'n llenwi'r ffurflen hon oherwydd:

Rydych chi eisoes wedi cwblhau proses gwyno'r BBC , rydych chi'n anhapus รข'u hymateb ac mae gennych rif cyfeirnod cwyn y BBC ac ymateb terfynol gan y BBC;

neu

Mae gennych amgylchiadau eithriadol eich bod yn ystyried rhoi hawl i chi gwyno i Ofcom heb gwblhau proses gwynion y BBC yn gyntaf.

Os na fydd yr un o'r uchod yn berthnasol i chi, os gwelwch yn dda cwblhau proses gwyno'r BBC yn gyntaf.


Rhaid llenwi’r meysydd â *.

Manylion y rhaglen BBC

Eich cwyn

Eich manylion chi


Diogelu data

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi er mwyn i ni allu cyflawni ein swyddogaethau yng nghyswllt y BBC. Mae'r rhain yn cynnwys datrys cwynion o dan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 a Siarter a Chytundeb y BBC.

Ni fyddwn yn cadw eich data personol am fwy na sydd ei angen ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau.

Edrychwch ar Datganiad Preifatrwydd Cyffredinol i gael rhagor o wybodaeth am sut mae Ofcom yn delio â´ch gwybodaeth bersonol a’ch hawliau cyfatebol.

Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn ei datgelu i drydydd partïon ac eithrio pan fydd yn rhaid inni wneud hynny drwy gyfraith neu pan fydd angen i ni wneud hynny i ystyried eich cwyn.

Atal sbam

I helpu i atal sbam, a wnewch chi gadarnhau nad ydych yn robot..