Cwyno am y BBC

Rhaid i chi gwyno'n uniongyrchol wrth y BBC yn gyntaf a chyrraedd diwedd proses gwynion y BBC. Dim ond os ydych eisoes wedi cwyno i'r BBC, neu mewn amgylchiadau eithriadol, y gall Ofcom ystyried eich cwyn.

Uwchgyfeirio i Ofcom


Ydych chi wedi cwblhau pob cam o broses gwynion y BBC, gan gynnwys cael ymateb gan Uned Cwynion Gweithredol y BBC?

 Do (bydd angen i chi gael cyfeirnod cwyn y BBC a’ch ymateb terfynol gan y BBC)
 Naddo, oherwydd mae gennyf amgylchiadau eithriadol